Mukadimah

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi mengunjungi webblog ini.

Tujuan blog ini adalah untuk kita semua berkongsi bermacam-macam maklumat. Artikel-artikel yang dipaparkan diperolehi daripada kiriman email, buku, majalah dan dari blog yang lain. Diharap aktikel-arkitel yang disiarkan dalam blog ini memberi manfaat kepada kita semua.

Jika anda ingin memberi sebarang komen atau pendapat, sila tulis dalam ruangan komen / pesanan yang saya sediakan.

Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat artikel-artikel yang dipaparkan dalam blog ini menyinggung perasaan anda.

Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka bersifat yang demikian ialah orang-orang yang berjaya. ( Surah Ali Imran : 104 )

Khamis, November 19, 2015

Perbezaan Akidah Islam Dan YahudiMUQADDIMAH

       Agama Islam dan Yahudi merupakan antara agama samawi yang diturunkan oleh ALLAH S.W.T kepada rasul-Nya untuk memimpin kaum-kaum yang telah diamanahkan. Namun demikian hanya agama Islam yang diturunkan kepada junjungan besar Rasulullah S.A.W untuk menjadi ikutan umat hingga akhir zaman. Malangnya, hingga ke hari ini masih ada lagi yang bertuhankan ataupun bertunjangkan agama Yahudi.
            
        Walaupun agama Yahudi merupakan salah satu dari agama Samawi tetapi ia tetap berbeza daripada agama Islam dan Nasrani. Ini dapat dibuktikan daripada hubungan sejarah dan ajaran agama Yahudi. Dalam satu buku yang bertajuk Sejarah Agama Yahudi Dan Kitab Perjanjian Lama: Satu Pengenalan Dan Analisa tulisan Mohd Fikri Bin Che Hussain berjaya mengupas persoalan-persoalan mengenai agama Yahudi yang mana telah dirakamkan dalam al-Quran dan al-Hadith. Dalam buku ini banyak menerangkan tentang kitab perjanjian lama Yahudi. Bukan itu sahaja ideologi Kabbalah juga ada dihuraikan di sini. Yang mana ideologi Kabbalah ini adalah satu bentuk amalan mistik yang paling popular di dalam fakta-fakta konspirasi dunia.
           
         Apa yang perlu diperhatikan ialah agama Yahudi merupakan satu bangsa yang sukar untuk difahami kerana mereka tidak sahaja memusuhi Islam sejak zaman nabi Ibrahim malah antara mereka sendiri juga berkonflik dalam menegakkan cabang-cabang ideologi pemikiran suku masing-masing.
            
          Di sini pengkaji akan membawakan perbezaan antara agama Islam dan Yahudi untuk dikongsi kepada semua. Semoga dengan perkongsian ilmu yang sedikit ini dapat menambah pemahan kita semua. Segala yang terlebih dan terkurang dalam kajian ini harap dimaafkan.


1.0              SEJARAH KEDATANGAN DAN ASAL USUL BANGSA YAHUDI

Asal usul Yahudi tradisinya bertarikh sekitar alaf kedua SM kepada patriakh, Abraham, Isaac dan Jacob. Stala Merneptah, bertarikh 1200 SM, adalah salah satu dari rekod arkeologikan terawal dari orang Yahudi di Tanah Israel, dimana agama Yahudi, satu agama monotheisme dibangunkan. Menurut pada akaun Biblikal, orang Yahudi menikmati tempoh keazaman-sendiri pertama dibawah kehakiman Biblikal dari Othniel melalui Samson, kemudian pada tahun 1000an SM, Raja David mendirikan Baitulmuqaddis sebagai ibu kota dari Negeri Kerajaan Kesatuan Israel dan Judah (Kesatuan Monarki) dan dari sana memerintahnya Duabelas Suku Israel.

Pada 970 SM, anak lelaki David, Solomon menjadi raja Israel. Kurang dari sedekad Solomon mula membina Kuil Suci yang dikenali sebagai Kuil Pertama. Selepas kematian Solomon tahun 930 SM, sepuluh suku utara berpisah membentuk Kerajaan Israel. Pada 722 SM orang Assyria menakluk Kerajaan Israel dan mengusir Yahudi yang bermula di Aspora Yahudi.

Tempoh Kuil Pertama berakhit sekitar 586 SM setelah orang Babylon menakluk Tanah Israel dan memusnahkan Kuil Yahudi. Pada 538 SM selepas lima puluh tahun dari tawanan Babylon, Raja Parsi Cyrus membenarkan orang Yahudi kembali membina semula Baitulmaqdis dan Kuil suci. Pembinaan Kuil kedua telah siap pada 516 SM semasa pemerintahan Darius. Apabila Iskandar agung menakluk Empayar Parsi, Tanah Israel jatuh dibawah kawalan Greek Hellenistik.

Lewat abad ke-18, istilah Yahudi dan penganut Yahudi telah menjadi sinonim dan agama Yahudi adalah ikatan prima dari orang yahudi tanpa mengira darjat keanutan. Berikutan zaman Enlightenment dan saudara Yahudinya Haskalah, satu transformasi berlaku semasa dimana ramai Yahudi datang menjadi satu ahli dari bangsa Yahudi.

Kata nama Ibrani “Yehudi” (plural Yehudim) asalnya dirujuk kepada suku Judah. Kemudian, apabila Kerajaan Israel utara berpisah dari Kerajaan Israel Selatan, Kerajaan Israel Selatan mula merujuk dirinya dengan nama dari suku pradominannya atau sebagai Kerajaan Jodah. Istilah ini asalnya dirujuk kepada orang dari Kerajaan Selatan. Walaupun istilah B’nei Yisrael (Bani Israel) masih digunakan untuk kedua-dua kumpulan. Kata Inggeris Jew diperolehi dari Yehudi yang digunakan pertama kalinya dalam kitab Ibjil untuk merujuk kepada orang Yahudi.                                                                                   

                          PERBEZAAN AQIDAH ANTARA ISLAM DAN YAHUDI

1.1              TAUHID DAN KETUHANAN

Yahudi
Orang-orang Yahudi beriktiqad bahawa keesaan Allah itu bererti satu Tuhan yang khusus untuk kaum Bani Israil sahaja disamping percaya bahawa wujudnya lain-lain Tuhan untuk kaum manusia-manusia yang lain. Bani Israil percaya bahawa Tuhan juga melakukan perbuatan sama seperti gerak geri manusia seperti makan, minum, bersiar-siar di dalam Syurga dan sebagainya. Bahkan bagi mereka Tuhan adalah berjasad sama seperti manusia.

Tuhan Bani Israil (Yahweh) disifatkan sebagai Tuhan yang bengis, jahat, pendendam, tidak kuat, lemah, letih, berbuat kerosakan, menumpahkan darah, menyesal dan sebagainya. Kenyataan ini selaras dengan firman Allah dalam al-Quran yang bermaksud:

64.  Orang-orang Yahudi berkata: “Tangan Allah terbelenggu", Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dila'nat disebabkan apa yang Telah mereka katakan itu. (Tidak demikian), tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka; dia menafkahkan sebagaimana DIA kehendaki…”                                                      
                                                                                                                                 (Surah al-Maidah: 64)
Mereka juga mengatakan bahawa Tuhan mempunyai anak seperti firman Allah yang bermaksud:

116.  Mereka (orang-orang kafir) berkata: "Allah mempunyai anak". Maha Suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada-Nya.
                                                                                                                              (Surah al-Baqarah: 116)
                
            Islam
            Dalam Islam Allah tidak dikhususkan untuk sesuatu bangsa, bahkan Dia berhak disembah oleh setiap makhluk ciptaanNya yang mengaku akan keesaanNya. Dan sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Orang-orang Islam beriktiqad bahawa kewujudan Allah swt dan kejadianNya tidak sama dengan kewujudan dan kejadian makhluk-makhlukNya. Bahkan juga segala apa yang terlintas difikiran manusia itu bukanlah sifat Allah yang hakiki. Hal ini dapat dibuktikan melalui firmanNya yang bermaksud:

11. “ ... tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia…”
                                                                                                                                    (Surah al-Syura: 11)
4.  “Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."
                                                                                                                                      (Surah al-Ikhlas: 4)
            
         Sesungguhnya Allah pada iktikad orang-orang Islam mempunyai nama-nama yang baik jdan sifat-sifat yang sempurna yang layak bagiNya. Mahasuci Allah dari segala sifat-sifat kekurangan lebih-lebih lagi sifat yang mengaibkan. Dalam aqidah Islam Allah tidak beranak apatah lagi diberanakkan. Mahasuci Allah dari perkara-perkara sedemikian. FirmanNya yang bermaksud:

Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.
                                                                                                                                  (Surah al-Ikhlas: 1-4)


1.2              KONSEP KENABIAN

Yahudi
Nabi di sisi mereka adalah gsama seperti manusia biasa yang terdedah kepada dosa dan maksiat dan mereka itu tidak ‘maksum’. Antaranya sebagai pemabuk, penzina, pembunuh, penipu, penyembah berhala dan sebagainya. Bangsa Yahudi ini hanya percaya kepada sesetengah nabi sahaja dan mengengkari sesetengahnya yang lain. Bahkan mereka sanggup membunuh nabi mereka jika tidak selarian dengan nafsu dan kehendak mereka.

Bangsa Yahudi juga mempercayai bahawa syari’at lhanyalah satu. Iaitu bermula dan berakhir dengan nabi Musa. Mereka tidak mengharuskan berlakunya ‘nasakh’ syari’at nabi Musa sama sekali. Mereka mengharuskan berlakunya ‘raj’ah’ dengan mengatakan nabi Harun mati ataupun hilang dan akan kembali semula.

Islam
Dalam Islam, mereka percaya bahawa para nabi adalah ‘maksum’ iaitu suci dari segala dosa dan maksiat. Ini kerana ianya boleh menjatuhkan maruah sesorang nabi dan akan menghilangkan hikmah diutuskan nabi sebagai pembimbing manusia. Firman Allah yang maksudnay:

75.  “Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia; Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.
                                                                                                                                      (Surah al-Hajj: 75)

            Orang-orang Islam mempercayai akan setiap rasul yang diutuskan oleh Allah tanpa membeza-bezakan mereka. Mereka beriman dengan kesemua para rasul sebagaimana yang telah diperintahkanNya. Barang siapa tidak percaya pada mana-mana rasul maka dia akan menjadi kafir. Dalam kepercayaan Islam juga dalam konteks kenabian, sesungguhnya Allah swt telah menurunkan beberapa syari’at melalui beberapa orang rasul-rasulNya. Ianya tidak terhad kepada seorang rasul sahaja.

            Menurut iktiqad orang-orang Islam, nabi Muhammad saw adalah penutup kepada perutusan nabi-nabi yang diutuskan untuk semua bangsa manusia. dengan itu tidak ada lagi rasul hsesudah baginda. Ini dengan sendirinya menunjukkan bahawa syari’at yang dibawa oleh baginda telah memansuhkan syari’at yang terdahulu. Ini kerana agama yang diredhai Allah hanyalah agama Islam. Justeru itu, hanya syari’at yang terkandung dalam ajaran Islam sahaja yang layak diguna pakai oleh manusia.

            Islam adalah agama yang menentang akan keharusan terjadinya ‘raj’ah’. Dalam Islam seseorang yang telah mati setelah sampai ajalnay hanya akan dibangkitkan semula setelah berlakunya kiamat.

1.3              KEDUDUKAN DI SISI TUHAN

Yahudi
Bagi agama Yahudi mereka beranggapan bahawa agama mereka mendapat kedudukan yang tertinggi di sisi Tuhan. Orang Yahudi percaya bahawa mereka adalah bangsa yang mempunyai darjat tertinggi. Bangsa ini juga berkeyakinan bahawa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihNya. Allah berfirman di dalam al-Quran yang bermaksud:

18.  Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: "Kami Ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya". Katakanlah: "Maka Mengapa Allah menyiksa kamu Karena dosa-dosamu?" (kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia(biasa) diantara orang-orang yang diciptakan-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. dan kepunyaan Allah-lah kerajaan antara keduanya. dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).
                                                                                                                                 (Surah al-Maidah: 18)
           
             Islam
            Berbeza dengan agama Islam, mereka diajar dengan ajaran bahawa semua manusia itu sama sahaja darjatnya. Hanya yang membezakan kedudukan mereka di sisi Allah adalah ketakwaan mereka terhadap Allah. Sesiapa yang melakukan kebajikan akan dibalas dengan balasan Syurga dan sesiapa yang melakukan kejahatan akan disiksa. Sesungguhnya Allah berkuasa ke atas hamba-hambaNya. Rasulullah saw telah bersabda pada Haji Wida pada tahun ke 10 H yang bermaksud:

Orang yang termulia dikalangan kamu di sisi Allah ialah orang paling bertaqwa dari kalangan kamu, tidak ada kelebihan orang-orang arab ke atas orang-orang ‘ajam melainkan taqwa

1.4              AKHLAK
Yahudi
Menurut Yahudi “Tujuan menghalalkan cara”. Menghalalkan khianat, dusta dan perbuatan keji sebagai jalan untuk mencapai tujuan.

Islam
Menurut ajaran Islam pula, segala perbuatan maksiat dan keji adalah terlarang sama sekali untuk diamalkan. Segala cara yang membawa kepada berlaku perkara tersebut walaupun bertujuan baik adalah diharamkan. Islam berpegang dengan kata-kata “Tujuan tidak menghalalkan cara

 1.5              IBADAT

Yahudi
Tempat peribadatan orang Yahudi dikenali sebagai Sinagog ataupun Synagogue. Cara pengibadatan mereka dilakukan pada hari jumaat malam sabtu secra berjemaah di mana sekurang-kurangnya sepuluh orang lelaki.

Cara ibadat mereka dimulai dengan seorang pembaca berjubah dan bersongkok hitam, membaca rangkaian pujian kepada Tuhan, pengakuan tentang keesaanNya dan berterima kasih di atas bantuanNya di atas mimbar. Ianya diiringi dengan bacaan amidah iaitu pujian kepada Tuhan atas kebajikan dan penjagaan yang dilimpahkan kepada bani Israel. Segala doa dan pujian tersebut dibacakan dalam bahasa Ibrani.

Islam
Bagi umat Islam mereka melakukan ibadat khususnya solat dilakukan di Masjid atau pun Surau. Umat Islam mengerjakan sembahyang lima kali sehari semalam. Pada hari jumaat umat Islam akan mengerjakan sembahyang Jumaat yang dilakuka pada waktu zohor. Ianya juga mempunyai syrat pelaksanaan iaitu mestilah mempunyai empat puluh orang jemaah lelaki. Solat Jumaat ini merupakan peringatan yang dikhususkan untuk kaum lelaki.
Ibadat-ibadat lain seperti puasa, zakat, haji akan dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu. Namun, iabadat-ibadat sunat lain boleh dilakukan pada bila-bila masa aslkan ianya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

                                                                 KITAB

2.1              YAHUDI

 Taurat
Kitab Taurat ialah salah satu daripada empat buah kitab Islam. Kitab ini mengandungi wahyu Allah Taala kepada nabi Musa as. Ia diturunkan khusus untuk nabi Musa as. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab Taurat yang bermaksud Syari’at (perundangan) kepada nabi Musa as yang menjadi panduan bagi Bani Israil disepanjang kehidupan mereka. Firman Allah yang bermaksud:

44.  Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
                                                                                                                                 (Surah al-Maidah: 44)
            
             Diantara ajaran-ajaran asal Taurat ialah apa yang dikenali juga dengan Wasiat Sepuluh (Kitab Ulangan). Namun seperti yang diketahui bahawa kitab Taurat yang asli yang Allah turunkan kepada nabi Musa as telah tiada lag, disebabkan berlakunya penyelewengan terhadap ajaran-ajaran dalam kitab tersebut.
            
        Keadaan ini terhasil apabila kerajaan Israi dan Yahuda yang memerintah Bani israil Berjaya dihancurkan termasuk juga kitab Taurat yang asli yang berada di dalam peti besi, sehingga menyebabkan Eizra (imam besra Bani Israil) menulisnya kembali.
            
            Disebabkan itu, bagi bangsa Yahudi, kitab suci mereka terkandung di dalam Bible iaitu kitab hasil dari sekumpulan tulisan-tulisan agama Yahudi dari zaman lebih kurang 1000 tahun SM. Khasnya apa yang dinamakan sebagai Perjanjian Lamaoleh orang-orang Kristian mereka meyakini bahawa tulisan-tulisan yang terkandung di dalamnya adalah wahyu Ilahi yang diturunkan kepada nabi-nabi Bani Israil.
            
               Bahagian yang tersuci daripada kitab Bible itu adalah Torah (Taurat) iaitu kitab yang terletak pada pangkal Bible yang disebut Pentateuch dalam bahasa Yunani yang bermaksud lima buah kitabiaitu yang terdiri daripada:
  • Kitab Kejadian (Genesis) / Sifru al-Takwim:
Ø  Meriwayatkan kejadian langit dan bumi
Ø  Menjelaskan kisah nabi Adam hingga nabi Yusuf
Ø  Memaparkan tentang kejadian alam sehingga kepada anak cucu nabi Yaakob dan bani Israil
  • Kitab Keluaran (Exodus) / Sifru al-Khuruj
Ø  Menceritakan tentang kisah Bani Israil di Mesir dan kisah seruan nabi Musa as, kisah perpindahan mereka menuju Palastin dan kisah bani Israil yang tersesat di padang pasir selama 40 tahun
Ø  Menjelaskan tentang hukum-hukum, cara ibadat, muamalat dan hukum  jenayah
Ø  Menceritakan tentang 10 wasiat yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi Musa sebagai ajaran dan larangan untuk bani Israil

  • Kitab Imamat (Leviticuc) / Sifru al-Lawiyin
Ø  Menceritakan tentang syariat atau perundangan yang perlu dipatuhi oleh orang-orang Yahudi dalam kehidupan seharian mereka meliputi persoalan ibadat khusus tentang sembelihan dan korban, hari kebesaran, nazar dan tebusan dosa.
  • Kitab Bilangan (Numbers) / Sirfu al-A’daad
Ø  Sempena peristiwa nabi Musa yang membilang pemuda-pemuda yang berumur dalam lingkungan 20 tahun ke atas selepas mereka terselamat dari Firaun iaitu seramai 603550 orang kecuali puak Levi
Ø  Berkaitan dengan undang-undang cemburu, laknat kerana tuduhan berzina dan pengakuan-pengakuan.
  • Kitab Ulangan (Deutronomy) / Sifru al-Tahnih
Ø  Menceritakan tentang hukum Syariah Yahudi khususnya dalam peperangan, politik, ekonomi, muamalat harian, hukum denda serta hal ehwal peribadatan.

Selain Taurat yang terdiri dari lima kitab/safar itu, ada lagi dalam 34 kitab/safar (Asfar Lampiran Taurat) yang menjadi pegangan orang-orang Yahudi. Ianya merupkan himpunan (majmu’) dari pelbagai catatan sejarah, riwayat dan kisah-kisah, wasiat dan pengajaran dari nabi-nabi Bani israil sesudah nabi Musa dan sebelum pembuangan Babylon sehingga ke zaman sebelum lahirnya nabi Isa. Juga mengandungi riwayat dan kisah raja-raja, pendeta serta orang-orang terkemika bani Israil.

Walupun jelas ianya bukan bersumberkan dari wahyu Ilahi, kitab-kitab tersebut tetap memiliki kedudukan dan kesucian yang sama seperti kitab Taurat. Hasil gabungan dari Kitab Torah (5 Kitab) dan kitab-kitab 34 tersebut maka menjadikan jumlah keseluruhannya 39 kitab yang juga dikenali dengan nama Perjanjian Lama

Talmud
Kitab Talmud merupakan salah sebuah kitab yang disucikan oleh orang-orang Yahudi di sisi Taurat. Ianya disusun sesudah Perjanjian Lama. Ianya berasal dari perkataan Lumud yang bererti ajaran.

Talmud adalah sebuah kitab yang berisi ajaran-ajaran Yahudi yang berbentuk riwayat-riwayat yang diterima dari mulut ke mulut, generasi ke generasi secara turun temurun yang dikenali sejak dahulu hinggalah sekarang. Riwayat-riwayat tersebut ada yang berupa kisah, riwayat pengajaran, hukum-hukum, nasihat-nasihat dan sebagainya yang disusun oleh ratusan tokoh agama Yahudi sejak lebih 5000 tahun yang silam.

Ianya merupakan kitab aqa’id (kepercayaan) ornag-orang Yahudi yang berperanan sebagai penafsir dan ringkasan dari semua pengetahuan dan ajaran yang diyakini oleh Bani Israil. Sekitar tahun 150 masihi seorang hakham (Pendeta) bangsa Israil bernama Yudas telah mengumpulkan ajaran-ajaran berbentuk “syafawi” itu ke dalam sebuah kitab kemudian menyusunkannya dan menamakannya dengan Misyna atau Midrash.

Sehubungan dengan itu kitab Misyna ini telah menghimpunkan riwayat-riwayat yang ditulis oleh hakhamaat / pendeta Yahudi dari masa Yudas 150M hinggalah kepada Yahuza 216M. Disebabkan sebahagian orang-orang Yahudi ada yang merasa sukar untuk memahamkan secara langsung akan isi-isi kitab Misyna itu, maka para hakhamaat Yahudi mula menuliskan huraian-huraian atau tafsir dan syarah bagi kitab Misyna itu yang mereka namakan Gemara yang bermaksud penyempurnaan. Melalui Misyna dan Gemara inilah timbulnya sebuah kitab yang mereka namakan dengan Talmud.

Adapun Misyna yang mengandungi tambahan dan huraian dari hakhamaat Yahudi Juruselem maka dinamakan dengan Talmud Juruselem. Ini bermakna Misyna yang mengandungi tambahan-tambahan dan huraian dari hakhamaat Yahudi Babylon maka dinamakan dengan Talmud Babylon”. Sesungguhnya hampir kesemua bangsa Yahudi mempercayai bahawa Talmud itu adalah wahyu Allah. Mereka berkeyakinan bahawa Allah telah menurunkan kitab Taurat kepada nabi Musa di Bukit Thursina secra bertulis, tetapi Allah memberikan Talmud kepadanya secara lisan.

Dengan itu kedudukan Talmud pada pandangan mereka setaraf dengan Taurat, bahkan ada dikalangan Yahudi ramai yang berkeyakinan bahawa Talmud lebih tinggi kedudukannya dari Taurat, dengan alasan bahawa Talmud ini sudah ada sebelum terjadinya alam semesta. Disebabkan itu tidak dikira sempurna iman seseorang Yahudi itu jika tidak beriam bersungguh-sungguh akan ajaran tersebut.

Di antara keutamaan dan kesucian Talmud ialah meeka mengatakan bahawa di dalam Taurat terdapat hukum-hukum orang yang melanggarnya tidak dihukum mati, tetapi orang-orang yang melanggar Talmud walaupun hanya sehuruf sahaja dia mesti dihukum bunuh. Didalam kitab Talmud yang asli juga ada menyebut bahawa ucapan-ucapan pendeta adalah benar. Apa yang diucapkan oleh pendeta ditetapkan merupakan syariat Allah. Bahkan pendeta itu adala Tuhan. Kerana dia dipandang Yehova bahkan lebih besar dari Tuhan. Sekiranya terdapat hukum yang berlainan antara hukum Allah dengan pendeta, maka yang benar adalah pendeta.

2.2              ISLAM

Al-Quran
Al-Quran ialah kitab suci bagi umat Islam. Menurut ajaran Islam, al-Quran ialah wahyu yang Allah turunkan kepada nabi Muhammad saw melalui perantaraan malaikat Jibril yang sampai ke zaman sekarang secara mutawatir. Perihal diturunkan al-Quran mempunyai kaitan rapat dengan Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan kepada nabi Muhammad secara beransur-ansur selama 23 tahun.

Bukti al-Quran
Mengenai bukti bahawa al-Quran itu datang dari Allah, dapat dilihat dari kenyataan bahawa Al-quran adalah sebuah kitab berbahasa Arab yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w.

Orang-orang arab telah berusaha keras mencubanya, akan tetapi tidak terhasil. Ini membuktikan bahawa AQuran bukan berasal dari perkataan mereka. Mereka tidak mampu menghasilkan karya yang serupa, ada tentangan dari Al-Quran dan usaha dari mereka untuk menjawab tentangan itu. Kemungkinan kedua yang mengatakan bahwa A-Quran itu karangan Nabi Muhammad s.a.w adalah kemungkinan yang juga tidak dapat diterima oleh akal. Sebab, Nabi Muhammad adalah orang arab juga. Bagaimanapun cerdiknya, tetaplah ia sebagai seorang manusia yang menjadi salah satu anggota dari masyarakat atau bangsanya. Selama seluruh bangsa arab tidak mampu menghasilkan karya yang serupa, maka masuk akal pula apabila Nabi Muhammad s.a.w yang juga terrmasuk salah seorang dari bangsa Arab tidak mampu menghasilkan karya yang serupa. Oleh kerana itu, jelas bahawa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammab s.a.w.

                                            KEDUDUKAN WANITA DALAM AGAMA

            4.1       YAHUDI
            Setelah diperhatikan melalui kitab-kitab agama Yahudi maka dapat disimpulkan bagaimana kedudukan jwanita yang begitu hina sekali dalam agama mereka. Wanita dianggap najis atau kotoran, sumber dosa dan kederhakaan, asas kepada segala bentuk kecurangan, seorang yang tidak boleh dipercayai. Mereka dianggap beracun dan berbahaya dimana mereka mesti dihapuskan dan dimusnahkan daripada ala mini. Kaum wanita dilarang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan apatah lagi untuk mengajarkan kaum lelaki. Inilah diantara penghinaan terhadap kedudukan kaum wanita dalam agama Yahudi.
            
                Setelah kita memerhati pandangan dan adat yang ada samada mengikut bangsa atau pun agama selain daripada Islam khususnya kepada agama Yahudi yang menjadi topik perbincangan kita dapatlah disimpulakan bagaimana martabat kaum wanita yang begitu hina dan rendah di sisi mereka. Wanita tidak pernah diakui keistimewaan dan hak mereka dengan sewajarnya.

            4.2       ISLAM
            
            Setelah kedatangan Islam kedudukan martabat wanita telah diangkat dan tidak lagi seperti zaman Jahiliyah dahulu. Pada zaman sekarang, wanita boleh mewarisi harta peninggalan, ini jelas bezanya daripada wanita pada zaman dahulu yang langsung tidak mempunyai hak. Kedudukan wanita sudah dipandang mulia malah sudah setanding dengan kaum lelaki jika dilihat dari sudut ekonomi dan juga didalam sesuatu profesion dalam sesuatu pekerjaan. Dari segi tampuk kepimpinan pula, ramai dari golongan wanita yang menjadi tunjang utama dalam mengemudi sesuatu urusan penting syarikat mahupun urusan negara.

 Walaubagaimanapun wanita Islam sekarang tidak sampai kepada tahap melanggar syariat-syariat Islam yang sudah menetapkan bahawa kaum lelaki yang mempunyai hak tertinggi contohnya dalam perkahwinan dan lain-lain lagi. Jelas kita lihat bahawa kedudukan wanita sejak kedatangan Islam hingga ke hari ini telah terbela. Di mana mereka telah mendapatkan hak yang sewajarnya. Dalam aspek perkahwinan contohnya mereka juga mempunyai hak sebagai seorang isteri yang  mesti dipenuhi oleh suami. Tetapi dalam perkara yang berhubung dengan talak tetap menjadi hak suami. Hak-hak keistimewaan wanita dalam Islam sangat berbeza dengan agama lain khususnya agama Yahudi.

                                                    PERUNDANGAN

            5.1       YAHUDI

                 Pengakuan dan Penyucian
            Anasir-anasir dosa banyak terdapat dalam pemikiran Yahudi. Sesiapa yang berbuat dosa, yang mana ia merupakan suatu perkara yang mengotorkan diri seseorang. Selain itu, memberikan sedekah, menghadiahkan korban-korban dan membacakan doa-doa adalah satu cara untuk menembus dosa tersebut, dengan syarat diberikan kepada kahin-kahin selepas membuat pengakuan sepenuhnya terhadap dosa yang telah dilakukan.
                
               Perhambaan
            Taurat telah membolehkan perhambaan melalui pembelian hamba atau peperangan. Seorang yang miskin juga boleh manjualkan dirinya kepada orang kaya atau orang yang berhutang kepada pemiutang sehingga ia dapat menebus atau tetap menjadi hamba kepada mereka sehingga 6 tahun, barulah dia bebas tanpa apa-apa bayaran.
              
              Berkhatan
            Bagi orang-orang Yahudi, berkahtan adalah berkait dengan korban untuk mencari keampunan dan keredhaan tuhan. Pada zaman dahulu, mereka menyerahkan diri sebagai korban tetapi selepas itu, cukuplah dengan sebahagian sahaja anggota badan manusia dipotong ketika berkhatan.
            Bangsa Yahudi menjadikan berkhatan sebagai kewajipan sebagai tanda kebangsaan dan bukti mereka adalah Yahudi. Cara berkhatan mereka mestilah membuang kesemua kulitnya supaya tidak bercampur aduk dengan orang-orang bukan Yahudi dari umat Islam.
               
               Pewarisan
            Anak lelaki sulung mendapat dua kali ganda daripada saudaranya yang lain. Tetapi jika ada anak perempuan yang belum baligh. Maka dia akan diberikan nafkah dan pendidikan sehingga umur 12 tahun. Selepas 12 tahun, tidak ada hak lagi. Jika tidak ada anak lelaki, akan berpindah warisan kepada cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu lelaki daripada anak perempuan dan kebawah.
            
         Jika dalam sesebuah keluarga itu, harta itu akan dipegang oleh orang yang pertama sekali menguasainya sehingga 3 tahun sebagai wadi’ah atau amanah. Dalam masa tersebuat tidak dijumpai juga warisan yang berhak, maka harta itu akan menjadi kilik pemagang amanah tadi.
                  
                   Perkahwinan
            Bagi bangsa Yahudi, umur yang sesuai untuk berkahwin ialah 13 tahun bagi lelaki dan bagi perempuan pula berumur 12 tahun dengan syarat sudah baligh. Orang yang belum berkahwin selepas umur 20 tahun berhak mendapat laknat. Poligami amatlah diharuskan dalam bangsa Yahudi. Dalam berpoligami bagi bangsa Yahudi, seberapa ramai yang dikehendaki (Puak Rabbani hadkan 4 orang sahaja).
            
          Tidak boleh berkahwin dengan orang selain bangsa Yahudi kerana bangsa lain adalah wasani (penyembah berhala). Bagi bangsa Yahudi juga, tidak boleh berkahwin dengan bekas isteri bapa saudara atau saudara lelaki setelah mempunyai anak. Tidak haram sekiranya berkahwin dengan saudara susuan. Perempuan yang kematian suami dan tiada anak wajib kahwin dengan saudara lelaki bekas suaminya dan anak sulung yang lahir mesti diberikan nama bekas suaminya yang meninggal tadi agar nama itu tidak luntur dari keturunan Israel.

                                                                       KESIMPULAN

Tidak ada kriteria yang disepakati bersama di dalam penggolongan setiap agama. Setiap individu membuat kriterinya sendiri untuk tujuan meninggikan agamanya dan merendahkan agama orang lain.

Penggolongan agama-agama menjadi agama langit dan agama bumi jelas menunjukkan sikap merendahkan pihak lain. Bahkan sikap kebencian yang akhirnya menimbulkan kekerasan bagi pihak yang dipandang sesat, menjijikkan dan tidak bernilai. Pihak lain akan meresa tersinggung, kemarahan dan akhirnya kebencian. Apabila kebencian bertemu dengan kebencian maka hasilnya adalah kekerasan.

Melihat berbagai catatan dari kitab suci mereka, khususnya ajarannya yang penuh kebencian dan kekerasan, maka isi kitab suci itu tidak datang dari Tuhan, tetapi dari manusia.

Kesimpulannya, disepanjang perbincangan kita terhadap agama Yahudi dapatlah kita membuat kesimpulan bahawa kitab Taurat walaupun ianya telah diubah dan diselewengkan namun ia masih mampu membentuk bangsa Yahudi daripada sebuah bangsa yang lemah dan hina menjadi bangsa yang paling berkuasa.

Kita sebagai umat Islam akhir zaman perlu memikirkankan kembali semangat dan perjuangan Rasulullah saw dalam menegakkan agama Islam. Oleh itu kita perlu bersatu hati untuk meneruskan syiar Islam dipersada dunia agar tidak ada agama lain yang cuba untuk memecahbelahkan umat Islam serta agama Islam itu sendiri.

Sumber: hanzostad91.blogspot.com/

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...