Mukadimah

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi mengunjungi webblog ini.

Tujuan blog ini adalah untuk kita semua berkongsi bermacam-macam maklumat. Artikel-artikel yang dipaparkan diperolehi daripada kiriman email, buku, majalah dan dari blog yang lain. Diharap aktikel-arkitel yang disiarkan dalam blog ini memberi manfaat kepada kita semua.

Jika anda ingin memberi sebarang komen atau pendapat, sila tulis dalam ruangan komen / pesanan yang saya sediakan.

Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat artikel-artikel yang dipaparkan dalam blog ini menyinggung perasaan anda.

Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka bersifat yang demikian ialah orang-orang yang berjaya. ( Surah Ali Imran : 104 )

Rabu, Februari 02, 2011

Piawaian Darurat Menurut Perspektif Islam

Darurat adalah suatu istilah yang seringkali digunapakai di dalam Islam bagi mengharuskan sesuatu hukum disebabkan berlakunya kemudharatan. Namun ramai yang mempermudahkan penggunaan ini sehingga menyebabkan berlakunya perbezaan yang ketara di kalangan masyarakat di dalam menggunakan suatu hukum. Di sana terdapat batas-batas yang telah ditetapkan syarak berkenaan darurat di dalam Islam, bukanlah semudah yang di sangka oleh sebahagian masyarakat. Oleh itu, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan darurat, dan piawaiannya secara umum mudah-mudahan dapat difahami oleh pembaca. Untuk penjelasan lanjut perlulah dirujuk di dalam kitab-kitab para ulama yang muktabar.

Tiga Buah Mahkamah di Padang Masyar

Menurut riwayat, ada tiga buah Mahkamah di padang Masyar.

Mahkamah 1

Satu Mahkamah untuk orang kafir.Di sini di hitung segala kesalahan dan di bincangkan jenis jenis azab untuk orang kafir, yang paling ringan di siksa dengan di pakai terompah neraka, lalu kepala pun mendidih..

Neraka

Neraka adalah tempat penyiksaan di akhirat yang dipersiapkan oleh Allah Ta’ala untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat maksiat.

Nama-Nama Neraka

a. An-Naar (QS. An-Nisa: 14)
b. Jahannam (QS. An-Nisa: 140)
c. Al-Jahiim (QS. Al-Maidah: 10)
d. As-Sa’ir (QS. Al-Ahzab: 64)
e. Saqar (QS. Al-Qamar: 48)
f. Al-Huthamah (QS. Al-Humazah: 4-6)
g. Lazha (QS. Al-Ma’arij: 15-17)
h. Darul Bawar (QS. Ibrahim: 28-29)

Tatacara Menjalin Hubungan dengan Bukan Islam

Hubungan antara Ummat Islam dengan Ghairul Islam

KALAU kita hendak menyimpulkan ajaran-ajaran Islam dalam masalah hubungan dengan golongan ghairul Islam --tentang soal halal dan haram-- cukup kiranya kita berpangkal kepada dua ayat al-Quran yang tepat untuk dijadikan konstitusi (dustur) yang menyeluruh dalam permasalahan ini.

Kedua ayat itu ialah:

"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari kampung-kampungmu sebab Allah senang kepada orang-orang yang adil. Allah hanya melarang kamu bersahabat dengan orang-orang yang memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari kampung-kampungmu dan saling bantu-membantu untuk mengusir kamu; barangsiapa bersahabat dengan mereka, maka mereka itu adalah orang-orang zalim." (al-Mumtahinah: 8-9)

Hukum Membuka Aib Orang Lain

Menurut penceramah kajian tafsir Al Qur'an Masjid Raudhatul Jannah Bengkong Baru, Ustad Muhith Marzuqi SPDi menjelaskan membuka aib orang lain merupakan perbuatan yang sangat keji. Selain tercela, perbuatan itu merupakan dosa besar. Rasulullah bersabda: Siapa yang menutupi aib seorang muslim maka akan ditutupi aibnya di dunia dan di akhirat (HR Ibnu Majah Juz II/79, shahih).

"Siapa yang mengajak kebaikan maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, dan siapa yang mengajak kesesatan maka baginya dosa seperti dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun, HR Muslim 2674," papar Ustad Muhith Marzuqi menyebutkan hadis dari shahih Muslim.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...