Mukadimah

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi mengunjungi webblog ini.

Tujuan blog ini adalah untuk kita semua berkongsi bermacam-macam maklumat. Artikel-artikel yang dipaparkan diperolehi daripada kiriman email, buku, majalah dan dari blog yang lain. Diharap aktikel-arkitel yang disiarkan dalam blog ini memberi manfaat kepada kita semua.

Jika anda ingin memberi sebarang komen atau pendapat, sila tulis dalam ruangan komen / pesanan yang saya sediakan.

Saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat artikel-artikel yang dipaparkan dalam blog ini menyinggung perasaan anda.

Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka bersifat yang demikian ialah orang-orang yang berjaya. ( Surah Ali Imran : 104 )

Isnin, Julai 23, 2012

Penyusunan Ayat-Ayat Al-QuranTertib atau susunan ayat di dalam al-Quran mengikut pendapat para ilmuwan adalah tauqifi iaitu ketentuan daripada Nabi Muhammad berdasarkan wahyu daripada Allah. Sebahagian ilmuwan menyatakan pendapat ini adalah ijmak atau sepakat semua ilmuwan.

Antaranya al-Zarkashi dan Abu Ja`far bin al-Zubair. Abu Ja`far mengatakan: “Tertib ayat-ayat dalam surah-surah berdasarkan tauqifi daripada Rasulullah dan atas perintahnya, tanpa ada perselisihan kaum Muslimin.” Mengikut as-Suyuti, ijmak dan nas atau dalil yang ada menegaskan ayat-ayat al-Quran itu berdasarkan tauqifi daripada Nabi Muhammad.


Jibril menurunkan ayat al-Quran kepada Nabi Muhammad dan menunjukkan kepadanya tempat di mana ayat-ayat itu perlu diletakkan dalam surah ataupun ayat-ayat yang turun sebelumnya. Lalu beliau memerintahkan kepada para penulis wahyu menulisnya di tempat itu.

Beliau mengatakan kepada mereka, “Letakkan ayat-ayat ini pada surah yang dalamnya disebutkan begini dan begini,” ataupun “Letakkan ayat ini di tempat itu.”

Usman bin Abil melaporkan, “Aku sedang duduk di samping Rasulullah, tiba-tiba pandangannya menjadi tajam lalu kembali semula. Kemudian katanya, ‘Jibril datang kepadaku dan memerintahkan supaya aku meletakkan ayat ini di tempat itu daripada surah ini,“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat…” (Surah al-Nahl ayat 90).


Antara alasan-alasan yang digunakan bagi menunjukkan ayat-ayat al-Quran disusun berdasarkan tauqifi adalah sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan dan ke-lebihan beberapa ayat daripada surah-surah tertentu. Ini menunjukkan, tertib ayat-ayat bersifat tauqifi. Sekiranya tertibnya dapat diubah, tentulah ayat-ayat itu tidak di-dukung oleh hadis-hadis itu atau kelebihan ayat-ayat itu tidak dapat dipraktikkan.
Abu Darda’ menyebut satu hadis, “Barang siapa hafal 10 ayat dari awal surah al-Kahfi, Allah melindunginya daripada dajal.” Dalam laporan yang lain dikatakan, “Barang siapa membaca 10 ayat yang akhir daripada surah al-Kahfi…” (Direkodkan oleh Muslim).

Terdapat juga hadis-hadis lain yang menunjukkan letak ayat tertentu pada tempatnya. Umar berkata, “Aku tidak menanyakan kepada nabi mengenai sesuatu lebih banyak daripada aku tanyakan kepadanya mengenai kalalah (pusaka), sehingga nabi me-nekankan jarinya ke dadaku dan mengatakan, Tidak cukupkah bagimu ayat yang diturunkan pada musim panas, yang terdapat dalam akhir surah an-Nisak? (Direkodkan oleh Muslim).

Di samping itu, diceritakan pula nabi membaca sejumlah surah dengan tertib ayat-ayatnya dalam sembahyang ataupun dalam khutbah seperti surah al-Baqarah, Ali Imran dan an-Nisak. Terdapat juga hadis yang mengatakan beliau membaca surah al-A`raf dalam sembahyang Maghrib dan membaca surah as-Sajdah dan diikuti oleh surah ad-Dahr dalam sembahyang Subuh hari Jumaat. As-Suyuti menegaskan, “Pembacaan surah-surah yang dilakukan di hadapan para sahabat itu menunjukkan tertib atau susunan ayat-ayatnya adalah tauqifi. Ini kerana, para sahabat tidak me-nyusunnya dengan susunan yang berbeza dengan apa yang mereka dengar daripada nabi.

Sumber: http://opzaney.wordpress.com

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...